Logo Google znów ewoluuje!

 

 

 

Found again changes. This time, a new, even simplier logo!

This is not the first and probably not the last time we changed the logo, we believe, however, that today’s update splendidly captures all the ways in which Google helps you in products such as Search, Maps, Gmail, Chrome, and many others. We took the best of Google (simplicity, readability, colourfulness, friendliness) and transformed not only for the present but also the future of Google.

You will see a new design in many of our products soon. We hope that you will like it!

Tamar Yehoshua, VP, Product Management & Bobby Nath, Director of User Experience

OGB-INSIDER-BLOGS-GoogleLogox2-Animated

Google znów się zmienia. Tym razem nowe, jeszcze prostsze logo!

To nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz kiedy zmieniliśmy logo, uważamy jednak, że dzisiejsza aktualizacja wspaniale oddaje wszystkie sposoby w jakie Google pomaga Wam w produktach takich jak wyszukiwarka, Mapy, Gmail, Chrome i wiele innych. Wzięliśmy to co najlepsze w Google (prostota, czytelność, kolorowość, przyjazność) i przekształciliśmy nie tylko dla dzisiejszego, ale także przyszłego Google.

Zobaczycie nowy design w wielu naszych produktach już niebawem. Mamy nadzieję, że się Wam podoba!